Välkommen på invigning av nya lokaler för hälsa, vård och omsorg på Selmagården i Sunne (tidigare hotell Selma Lagerlöf), fredag 13 maj kl. 14.00

Plats: Selmagården, (tidigare hotell Selma Lagerlöf).
OBS! Parkering av bilar hänvisas till Kolsnäsvägen/Lövnäsvägen.

Tid: fredag 13 maj kl. 14.00

Du får möjlighet att se verksamhetens lokaler. Elever från Kulturskolan spelar tillsammans med sina lärare Ritha Romot, flöjt, och Johnny Hedlund, klarinett.

Medverkar  gör Herta Hedlund, grundare av hotell Selma Lagerlöf, Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Gert Dahlberg (S), ordförande socialutskottet,  enhetschefer socialtjänsten, Niclas Jansson, vd Sunne Fastighets AB, Michael Sundhäll, Byggdialog.

Varmt välkommen!