Onsdag 3 november kl. 13.00 invigs den nya gång- och cykelbron över Frykensundet. Bron sträcker sig från Älvgatan på västra sidan sundet och över till bostadsområdet Torvnäs på den östra.

Reprensentanter från Sunne kommun deltar, bland andra kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C), kommmunstyrelsens vice ordförande Tobias Eriksson (S) och kommunchef Petra Svedlund.

Välkommen!