Högtidlig nyinvigning av Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden, lördag 15 juni kl. 10.00

Välkommen till Tiskaretjärns naturreservat!

Plats: Tiskaretjärns gård, Gräsmark

Hitta hit: Åk från Gräsmark mot Charlottenberg. Efter ca 8 km följ skyltning mot Tiskaretjärns naturreservat genom Borrsjön. Endast rörelsehindrade kan åka upp till gården. Övriga besökare följer parkeringsanvisningar. Infart från Ragvaldstjärn, utfart mot Mangen.

Program 15 juni

10.00 Vi bjuder på kaffe med dopp

11.00 Invigning. Presentation av lederna. Spelmän och kort vandring till leden. Kommunalråden Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson klipper bandet.
Kanske får vi även annat finbesök?

13.00 ”Meditativ vandring i skogen”, Lena Nyreen, max 12 deltagare, 1h 15 min.

13.30 ”Finnpojken som blev Scholmästare”, Jan Olov Nilsson.

14.15 Vandring till Asphöjdens parkering för guidning vid Karlsvik kopparhytta.

14.30 och  15.30 ”Liten blomstervandring”, Lars Furuholm, Länsstyrelsen i Värmland, max 10 deltagare per tillfälle.

Tips: Vandra på egenhand efter uppmärkta slingor under dagen. 

Försäljning av korv med bröd. Sten och mineralutställning och gruvhistoria.

Bokbord. Prova hästskovarpa med mera (kl. 10.00 – ca 14.30).

Medverkande: Författare Jan Olov Nilsson, Ulf Dahlberg, Finnskogens byalag, Mangskogs spelmanslag, Västra Värmlands amatörgeologer, Teaterföreningen Emterviksamatörerna, Sunne Naturskyddsförening med flera.

 

”Vad döljer sig i ruinerna vid Karlsvik kopparhytta”

Plats: Karlsviks kopparhytta, sjön Mångens södra vik, Gräsmark.

Tid: kl 15.00 

Arkeologerna Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson ArcMontana/ Landskapsarkeologerna. Samling vid Asphöjdens parkering för vandring till visningen, begränsade parkerings-möjligheter, vandra gärna gemensamt från Tiskaretjärns naturreservat.

Vandring på egen hand
OBS! Kläder efter väder och oömma skor! Ta gärna med kontanter till inköpen!

Invigning av Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden