(H)järnkoll i Värmland arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. 5 maj kommer de till Sunne bibliotek för att med sin utställning visa att det är viktigt att våga prata om psykisk hälsa.

Sunne bibliotek

5 maj

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det leder också till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar med att söka hjälp. Konsekvensen av det är att vi blir sjukare i Sverige. Många förlorar sina jobb, vänner och familj helt i onödan. Vi jobbar för att bryta tystnaden och förändra attityderna till psykisk hälsa och ohälsa.