Välkommen till Hantverksboden på Tossebergsklätten 2022

Plats: Tossebergsklätten

Tid: 24 juni - 31 augusti.
Öpptet alla dagarkl. 11 - 16

Hantverk av olika slag tillverkat av lokala hantverkare.

Välkomna!