Fyra föreläsare samlade i ett seminarium om grön rehabilitering med natur och djur.

Plats: Frykensalen, Sunne bibliotek

Tid: Lördag 12 oktober kl.13-17

Program: 

  • Att använda naturen för hälsa och välbefinnande, exempel från forskning och praktik. Eva Sahlin fil.dr institutet för stressmedicin. 
  • Så blev jag hjälpt av djur och natur. Anneli Jäderlund bonde, skribent och psykiatripatient.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering i lantgårdsmiljö, individ, miljö och aktivitet. Jenny Höglund, doktorand och adjunkt i socialt arbete vid Karlstads universitet.
  • Hästunderstödda insatser, att minska skillnader i hälsa med hästen och dess miljö som resurs. Från praktik och forskning på hemmaplan till omvärldsspaning. Marie Gudmundsson, utvecklingsledarenatur- och djurunderstödda insatser Region Dalarna, legitimerad arbetsterapeut och OHI-certifierad.

Fri entré!

Arrangör: Gröna Kvinnor, en partipolitiskt fristående organisation med jämställdhet, miljö och ekonomi som fokusområden.

Välkomna!

Kontakt

Eva Hallström
telefon: 070-561 23 67