Välkommen till konstituerade möte i Föreningen Fryksdalsleden, tisdagen 22 mars kl. 18.00 på Sundsbergs Gård i Sunne. Interimstyrelsen för Fryksdalsleden

Plats: Sundsbergs Gård

Tid: tisdag 22 mars kl. 18.00

Fryksdalsleden är en forn, handels och pilgrimsled. Den är en sjö och landled, den senares sträckning går från Frykensjöarnas östra sida mellan Kil och Torsby. Landlenden är drygt 11 mil lång och kan delas in i lagom långa etapper.

Vi bjuder på kaffe!

För med information på www.fryksdalsleden.se

Välkomna!