Den 8-10 november sker hemvärnstinget i Sunne. Under lördagen är det uppvisning av stridsmoment i centrala Sunne.

Plats, uppvisningen och träffa Försvarsmakten: Gräsytan ner mot vattnet vid Coop i Sunne. 

Tid: Lördagen 9 november klockan 11.00 - 15.00.

På lördag, mellan klockan 11.00-15.00, har du möjligheten att träffa Försvarsmakten och prata om stridskraften hemvärnet. Du får träffa soldater och får mer information om hur just du skulle kunna stötta samhället med dina insatser.

Arrangemanget sker i samband med att hemvärnstinget äger rum. Hemvärnstinget är det högsta medinflytande organet i stridskraften Hemvärnet.

Välkommen att träffa Försvarsmakten

Platsen är gräsytan ner mot vattnet i anslutning till Coop. Lördagens uppvisning av stridsmomenten beräknas ske vid tre tillfällen, klockan 11.00, 12.30 och klockan 14.00. Uppvisningen kommer samtidigt att kommenteras och förklaras av Försvarsmakten.

Foto: Hemvärnet