Föreläsning om rösträttsbegränsning före och efter 1921. Rösträtt, politik och samhällsförändring.

Plats: Frykensalen, Sunne bibliotek

Tid: Torsdag 23 september kl. 17

Föreläsning med Bengt Sandin, barn- och ungdomsforskare och historiker från Linköpings universitet.

Observera! Det finns endast ett begränsat antal biljetter. För att säkra plats, hämta din biljett i lånedisken på Sunne Bibliotek.

Att kvinnor fick rösträtt 1921 innebar inte att alla i Sverige fick rösta. De som var beroende av fattigvård, straffade eller gjort konkurs, inte gjort värnplikten, var omyndigförklarade, eller inte kunde infinna sig vid vallokalerna var fortfarande utestängda från möjligheten att rösta.

I september utkom boken, Allmän rösträtt. Rösträttens begränsningar efter 1921 (red. Annika Berg och Martin Ericsson) där Jonathan Josefsson och Bengt Sandin bidrar med kapitlet,  Ålder som måttstock för politiskt medborgarskap - Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet. (Makadam förlag)