Välkommen på föreläsning med Peter Rung om våld i nära relationer. Torsdagen den 6 oktober kl 13.00–15.30 i Frykensalen, Sunne bibliotek. Anmäl dig senast 4 oktober.

OBS! Anmäl dig senast 4 oktober till; susanne.nyman@regionvarmland.se
Begränsat antal platser, först till kvarn!

Våld i nära relationer ökar. Den som utövar våldet och den som blir slagen behöver hjälp. Hur kan vi upptäcka det som pågår? Vilken hjälp finns att komma ur destruktiva relationer? Finns det manliga normer som gör det svårt att bryta invanda mönster?

Peter Rung, bördig från Munkfors, har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorg och skola. Han är utbildad inom MVP, Mentors in Violence Prevention och grundare av Huskurage. Syftet med både MVP och Huskurage är att få människor runt en händelse att agera med omsorg och omtanke. 

Peter verkar också för att förändra normerna i typiskt manliga miljöer. Hans övertygelse är att vi med små handlingar kan göra stor skillnad på jobbet, i skolan eller i omklädningsrummet.

Välkomna att lyssna till Peter Rung!

Tid: Torsdagen 6 oktober kl 13.00 - 15-30, inklusive fikapaus.
Plats: Frykensalen, Sunne bibliotek (Storgatan 9)

OBS! Anmäl dig senast 4 oktober till; susanne.nyman@regionvarmland.se
Begränsat antal platser, först till kvarn!