Hur kan jag stärka mitt barns psykiska hälsa? Vårdnadshavare för ungdomar på högstadiet i Sunne är välkomna till en föreläsning om ungdomars psykiska hälsa

Plats: Fryxellska skolan, Aulan

Tid: Tisdag 12 februari kl.18.00

Föreläsningen tar upp psykisk hälsa och ohälsa, grupptryck, utanförskap och hur ungdomar använder nätet. Utifrån forskning ges konkreta exempel på saker vi som vuxna kan tänka på och göra för att hjälpa våra barn och ungdomar att må bättre.

 Ungdomarna i åk 7-9 i Sunne får under dagen en liknande föreläsning, utifrån perspektivet vad de själva kan göra för att förbättra sin psykiska hälsa. De får reflektera kring grupptryck, utanförskap och nätanvändande.

 Föreläsare är Oskar Eriksson, legitimerad psykolog med flera års erfarenhet från förskola och skola samt från att möta och behandla personer som mår dåligt inom både primärvård och psykiatri. Oskar driver Värmland Psykologkompetens AB där han bland annat håller uppskattade föreläsningar om psykologi. Till Värmland Psykologkompetens AB

 Välkomna!