Earth hour consert i Sunne kyrka.

Plats: Sunne kyrka

Tid: Lördag 28 mars kl.20.30

Medverkande: Gunilla Hallgren sopran, Sunne kyrkokör, Ragnhild Pettersson med flera. Musik av L-E Larsson, Arvo Pärt, John Rutter med flera.