Idrottsföreningar i Sunne hälsas välkommen till Frykensalen, biblioteket, tisdagen den 8 juni kl 18.30-20.00 för en dialog om nybyggnation av idrottshall, Skäggebergsskolan i Sunne.

Det finns ett politiskt beslut att bygga en ny hall på Skäggebergsskolan för idrottsämnet. Det finns därför en förfrågan från föreningslivet om hur hallen skulle kunna addera värden även för idrottsföreningarna?

Syftet med mötet är att få en bild över föreningslivets behov och se hur vi kan tillgodose era synpunkter så vi bygger på ett smart sätt för framtiden.

Som ni alla vet finns begränsningar i utförande. Detaljplan, parkeringsytor, kommunikationer, gestaltning i kvarteret och sist men inte minst ekonomi. Därför är det viktigt att ha hela kommunens utbud och Sunne tätort som utgångspunkt för dialogen. Vad kan till exempel optimeras inom de olika hallarnas storlek och mått och vilken typ av idrott passar de olika hallarna?

Välkommen till ett möte där vi tillsammans tittar på möjligheter att på ett resurseffektivt sätt ta ytterligare ett steg för att underlätta för föreningsverksamhet i den nya hallen Skäggeberg.

Agenda

  • Inledning, Per Branzén tf. verksamhetschef samhällsbyggnad, Henrik Rundqvist, fritidschef
  • Process ny idrottshall Skäggeberg, Peter Lindgren, Idrottskonsulent RF-SISU Värmland
  • Kaffepaus
  • Sammanfattning och nästa steg

Anmälan via e-post till Henrik Rundqvist senast torsdag den 3 juni.

Kontakt

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Fritid, 686 80 Sunne