Välkommen till Sunne kyrka där Kulturskolans alla dansare framträder till förmån för Världens Barn

Plats: Sunne kyrka

Tid: Måndag 10 december kl. 18.30 

Frivillig entré där hela behållningen går till Världens Barn.

Arrangör: Sunne kommun, Kulturenheten

Välkommen!