Vi vill fånga upp idéer, synpunkter och förslag på vad som kan förenklas och utvecklas. På byaträffen får vi tillfälle att prata med varandra om sådant som gäller kommunens uppdrag inom samhällsbyggnad

Välkommen till någon av våra byaträffar

  • Lysvik, Bygdens hus 15 mars kl. 15.00-17.00
  • Stöpafors/Bjälverud, Bygdegården gamla skolan 12 april kl. 15.00-17.00                             
  • Östra Ämtervik, Gunnerudsgården 10 maj kl. 15.00-17.00
  • Västra Ämtervik, Hembygdsgården 31 maj kl. 15.00-17.00

Varmt välkommen!

Per Branzén, samhällsbyggnadschef, Pauline Skogfeldt, miljö- och byggchef, Henrik Rundqvist fritidschef, Peter Bergström räddningschef, Evalena Nilsson, kostchef, Leif Jansson VA/avfallschef, Kent Albinsson, teknisk chef och Erik Öhrn tf. kulturchef.

Vi servar hela kommunen och vill ha dialog med våra invånare i både tätort och landsbygd.  I Sunne kommun bor 51,2 procent i landsbygd och 48.8 procent i tätort enligt SCB.

Vi vill fånga upp idéer och få tillfälle att prata med varandra om det som ligger närmast om hjärtat, exempelvis bygglov, föreningsverksamhet, räddningstjänst, kostfrågor, vatten och avlopp, skötsel av kommunens åtaganden, kultur och företagande. Ja, allt som rör relationen mellan invånare och kommunens uppdrag inom samhällsbyggnad.

Vårt jobb är att göra det enkelt att vara Sunnebo, enkelt att bli Sunnebo och lätt att göra rätt. Det är förstås en resa där vi behöver synpunkter och förslag på vad som kan förenklas och utvecklas. Vi vill att det ska upplevas på samma sätt oavsett var man bor i kommunen.

Vi bjuder på fika.

Möten under hösten annonseras i augusti 2022