Vi vill fånga upp idéer, synpunkter och förslag på vad som kan förenklas och utvecklas. På byaträffen får vi tillfälle att prata med varandra om sådant som gäller kommunens uppdrag inom samhällsbyggnad

Välkommen på byaträff

Stöpafors/Bjälverud, Bygdegården 20 oktober kl. 17.00-18.00  

Verksamheten samhällsbyggnad i Sunne kommun bjuder in till fler byaträffar. Nu har turen kommit till Bjälverud. Vi informerar om det som är på gång och samtalar om det som är viktigt för dig som invånare.

Passa på att ställa frågor om exempelvis bygglov, enskilda vägar, räddningstjänst, miljö och bygg, tekniska, kost, VA, avfall, fritid, kultur och näringsliv. Det vill säga allt som ingår i samhällsbyggnads område.

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen önskar alla vi på samhällsbyggnad genom Per Branzén, samhällsbyggnadschef

Tid: Torsdag 20 oktober kl. 17.00 - 18.00
Plats: Bjälveruds bygdegård