Verksamheten samhällsbyggnads i Sunne kommun bjuder in till flera byaträffar. Nu har turen kommit till Bäckalund. Vi informerar om det som är på gång och samtalar om det som är viktigt för dig som invånare.

Plats: Granhult, Bäckalund

Tid: torsdag 24 november kl. 17 - 18

Passa på att ställa frågor om exempelvis bygglov, enskilda vägar, räddningstjänst, miljö och bygg, tekniska, kost,VA, avfall, fritid, kultur och näringsliv. Det vill säga om allt som ingår i samhällsbyggnads område

Kaffe serveras.

Varmt välkommen önskar vi alla på samhällsbyggnads genom Per Branzén samhällbyggnadschef