Författaren Lena Gynnemo, tidigare intendent på Mårbacka, berättar och signerar boken.

Tid: kl. 12:30 i Mårbacka café.