Berättarkväll i Selma Lagerlöfs anda i Stallet på Mårbacka.

Plats: Stallet, Mårbacka 

Tid: Onsdag 2 och 9 september kl.18-21

Skrönor, historier, musik och visor tjusas av sann berättarglädje av kända författare, musiker, visartister och skådespelare. Inslag av Löjtnant Lagerlöfs
favorit, C-M Bellman varje gång.

I biljettpriset 250:- per person ingår fika i pausen.
Max 50 personer inklusive medverkande!

Medverkande artister 2 september: Anders Stävarby, Eva-Mi Tapper, Bertil Engh och Britt-Inger Ekelund

Medverkande artister 9 september: Leif Persson, Jivan Behorzy och Björn Sandborgh

Välkomna!