Sunne är med i Norsälvens vattenråd som har årsmöte 22 mars kl 12-16. I mötet ingår ett studiebesök vid Lilleruds fosfordammar.

Var: Lilleruds gymnasium, Vålberg, Karlstad
När: 22 mars, kl 12-ca 16

Program
12.00 Lunch på Lillerud och sedan årsmöte kl 13. Anmälan till Karolina Hasselroth senast 15 mars.

14.00 Studiebesök vid Lilleruds fosfordammar (samling vid matsalen), Anders Westlund, Lilleruds gymnasium, berättar och visar hur de arbetat med dammar för att minska sitt läckage av övergödande ämnen.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på Norsälvens vattenråds hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Varmt välkommen alla intresserade.
Frågor eller anmälan till årsmötet till Karolina Hasselroth
tel 073-922 77 66.