Social träffpunkt för alla anhöriga. Dagträffens lokal på Hagen, Sunne

Plats: Bergvägen 8, Sunne (innanför kommunrehab)

Tid: tisdagar  mellan kl. 13-15 med början 16 augusti

Välkomna!