Sundsbergs friluftsområde ligger strax utanför Sunne centrum, här finns elbelysta skidspår i olika längder, grillplatser och pulkabacke.

Flicka på skidorKonstnöbanan vid Sundsberg

Konstsnöbanan 1,3 km är den minsta av de skidspår som är körbara vid Sundsberg, start vid Vintertorp. Den har också elljus till största delen. Övriga längder prepareras och är åkbara allt eftersom vädret tillåter, hälsar område fritid.

Skidspår

Elbelysta skidspår, se även kartan nedan:

  • 1,5 km (blå markering)
  • 2,5 km (röd markering)
  • 5 km lång avancerad bana (gul markering), denna bana har flera branta
    backar och kräver en van åkare
  • Spår utan elljus finns på vägen 3,2 km
    (grön markering på kartan) detta spår löper fram och åter till en vändplan och saknar branta backar, högerregeln gäller

Ungefär 500 meter in i skogen från Vintertorp, utefter skidspåret, ligger Granhult som är en mysig liten grillplats under tak.

Hitta hit

Sväng av E45 mot Selma SPA så är du framme och kan parkera längst in på hotellets parkering. Härifrån ser du starttavlan för alla skidspåren.
Alternativt åker du rakt fram mot "Ås" när du svänger av 45an, ta vänster efter 500 mot Vintertorpet, fortsätt rakt i 300 meter, så är du framme! Där finns även grillplats och pulkabacke. Informationstavla finns.

Pulkabacke

Sunnes bästa pulkabacke ligger vid Vintertorp. Här finns också en grillplats alldeles intill stugan, som går att hyra hos kommunen, se mer information nedan. Vintertorp ligger 50 - 100 meter längre in över kullen från starttavlan, se bilden nedan.

Spårkarta Sundsberg
LLedkartan över Sundsbergs skidspår finns i större format som dokument i hhögerspalten.

Sundsbergs friluftsområde

Sundsbergs friluftsområde är en del av Stiftelsen Sundsbergs Gård och ligger intill hotell Selma Spa, strax utanför centrala Sunne. I området finns naturupplevelser i naturliga miljöer med orörda naturskogar i olika åldrar, naturstigar och leder i olika längder. 

Vintertorp och Skogsbacken

Stugor med ett rum och kök i Sundsbergsområdet som kan användas för olika friluftsaktiviteter. Plats för 20 personer. Uthyres som möteslokal.
Föreningar i kommunen får hyra för 100 kr/dag, övriga 300 kr/dag.

 


    


 

 

 

Kontakt

Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne