Utegym med inriktning på crosstraining och multiarena på konstgräs för fotboll, innnebandy och basket finns i bostadsområdet Brårud. Anläggningen får användas av alla Sunnebor.

Sunne Fastighets AB har med stöd av Boverket i ett integrationsprojekt skapat en multiarena i Bråruds grönområde. 

 I direkt anslutning till området finns också odlingslotter för boende i hyresfastigheterna på Brårud.

Området ligger strax norr om förskolan Hasselbol, Hjortvägen 14 i Brårud, strax utanför Sunne tätort. 
Se karta under Hitta hit nedan.