Tennisbanor finns i Sunne vid Kolsnäs och vid Sunne Tennisklubbs anläggning i centrala Sunne. I Gräsmark finns också två utomhusbanor.

tennis

Kolsnäs Tennisbanor

Två utomhusbanor, asfalt med rödmålad yta. Utomhusbanorna ligger belägna vid Kolsnäs Motionscenter där det också finns friskvårdscentral med gruppverksamheter, solarium,  motionsrum, fotbollsplaner, vandringsleder och motionsspår.
Läs mer om Kolsnäs Motionscenter här

Sunne Tennisklubb

Två utomhusbanor, röd stybb. Den föreningsdrivna tennisanläggningen ligger vid Allégatan. Vintertid bokar föreningen inomhusspelning vid Fryxellska skolan.
Till webbplatsen för Sunne Tennisklubb

Gräsmark

Två föreningsdrivna utomhusbanor, röd stybb.