Sunne kommuns flygfält heter Holmby Flygfält och ligger lite utanför centrum.

Ett flyplan i luften

Flygfältet är beläget på Holmby 2,8 km nordväst om Sunne, efter vägen Sunne–Gräsmark.
 
Sunne Flygklubb, som håller till på Holmby, är en idéell förening vars syfte är att tillgodose allmänhetens flygintresse inom ramen för Luftfartsverkets regler.
Klubben bedriver utbildning inom segelflyg, UL-flyg, hängflyg, även modellflyg bedrivs på fältet.
Klubben förfogar över tankanläggning för flygbensin, hangarer, bygglokal och klubbrum med ett enkelt kök, toalett och dusch finns också.

Här finns även två övernattningsstugor med tillsammans åtta bäddar.

Om du vill spontanbesöka oss, brukar helger och kvällar vara lämpliga tillfällen
att göra en utflykt till Holmby.
Vi visar gärna klubbens flygplan, lokaler och flygfält, vi kan även berätta om vår
verksamhet och  hur skolning och teorikurser fungerar i praktiken.