Här kan du själv rapportera in ett evenemang till vår Sunnekalender. Vi tar tacksamt emot alla tips om arrangemang och aktiviteter i Sunne kommun.

När du har skickat in kalendertipset till oss kommer en av våra redaktörer att granska och redigera det innan det publiceras. 

Få med viktiga fakta om innehåll, medverkande, tid, plats, arrangör och eventuell information om biljettköp och ta gärna med adresser till kontaktpersoner och länkar till webbplatser som innehåller mer information. 

Vill du skicka med en bild, så måste den vara under 1 MB, är bilden större får du skicka in den separat i ett mail till vaxeln@sunne.se

Fyll i grunduppgifter om evenemanget
Steg 1 av 2 (Uppgifter märkta med * är obligatoriska)
 
 
 
 
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Carina Häggman
Receptionist
E-post: carina.lundell-haggman@sunne.se
Tel: 0565-164 99
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Malin Lennartsson
Receptionist
E-post: malin.lennartsson@sunne.se
Tel: 0565-164 98
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Du kan även e-posta ditt tips på adressen: vaxeln@sunne.se

I vår kalender

I kalendern publicerar vi evenemang som äger rum i Sunne kommun.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta med arrangemang för direkt kommersiella syften i webbkalendern. Gränsdragningar är alltid svåra, men evenemangskalendern är främst till för publika arrangemang som vänder sig till allmänheten och som inte kostar mer än eventuellt inträde/biljett.
Vi publicerar heller inte information om demonstrationer av olika slag.