Eldshow på Teatertorget i Sunne. Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Var med och agera för klimatet du också!

WWF Earth Hour 2016 - tillsammans för klimatet

Plats: Teatertoget, Sunne

Tid: Lördag 19 mars, kl. 20.30

För mer kontakt och information:mailto:cecilia.ramstrom@sunne.se

Välkomna!

WWF Earth Hour är världens största klimatmanifestation, som återkommer varje år. Senaste Earth Hour ägde rum lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30-21.30 över hela världen med tidszonanpassning. Earth Hour inträffar alltså exempelvis en timme tidigare i Stockholm än i London.

earth hour