På arkivens dag kan du göra en spännande resa till förfluten tid. Med lite hjälp får du tillgång till flera arkiv och bilddatabaser och tips om släktforskning.

Biblioteket, Sunne

Tid: 12 november  kl. 11-14 
Plats: Biblioteket, Storgatan 39

  • Har du frågor om släktforskning så kan du få hjälp av Sunne släktforskargrupp inom Värmlands släktforskarförening som finns på plats den här dagen
  • information om kommunens arkiv av kommunarkivarien
  • Ulf Dahlberg visar bilder från Sunne i lokalen ”Kymmen”

Kaffeservering!

http://sunne.se/globalassets/upload/kalender/2016/arkivens-dag-16.jpg

Hembygdsgården, Sunne

Tid: 12 november  kl. 10-14
Plats: Anneforsskolan, Hembygdsgården

  • Föreningen visar ur sin bilddatabas 
  • Ta gärna med egna bilder och bidra till Bildarkivet
  • Du kan köpa böcker, Sunnebygden och vykort samt titta i fotopärmar

Kaffeservering

Gräsmark

Tid: 12 november kl 11-15
Plats: Hembygdsgården, Gräsmark Uddheden

  • Nils G Söderqvist visar hur man släktforskar på nätet
  •  Gräsmarks hembygdförening visar ur sitt arkiv med bland annat handlingar från torpinventeringen, emigrantregistret J Hedåsen, Nils Nymans nedteckningar, tidningsurklipp, Viktor Vikströms dikter

Kaffeservering 

Östra Emtervik

Tid: 12 november kl 12-14
Plats: Hembygdsgården, Ås Brunn

Här kan man forska om Östra Ämterviks historia och köpa T-shirt, CDskivor, DVD-filmer med anknytning till bygden, årsskriften Östemtingen, domböcker, vykort, eller bli medlem

Öppet arkiv i Karlsro. Titta på pappersdokument från Östra Ämterviks historia.

Kaffeservering

Välkommen! 

Arrangörer: Biblioteket, Sunne kommun, och hembygdsföreningarna i Sunne, Östra Emtervik och Gräsmark samt Värmlands släktforskarförening 

Om arkivens dag

Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för arkivens roll och verksamhet.

Bakom Arkivens dag står SASS, det vill säga Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, som är en sammanslutning av Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Näringslivets Arkivråd, Näringslivsarkivens Förening och Riksarkivet. Sedan 2001 firas Arkivens dag den andra lördagen i november i samtliga nordiska länder.

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Arkivhandläggare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne