Här sparar vi alla kalendersidor som vi kan återanvända vid andra tillfällen och mallar för nya kalenderevenemang.

Kom ihåg att dölja alla kalenderevenemang från sökning. Det gör du på fliken Inställningar:

  • Visa inte sidan och dess undersidor i A-Ö
  • Visa inte sidan i sökresultat

Kom ihåg att byta namn på sidan och sidans namn i webbadress:

  • Ändra sidans namn till: X_namn + årtal
  • Ändra sidans namn i webbadress (fliken inställningar) till samma som namnet, enligt ovan