Det finns många fina cykelturer du kan göra i Sunne kommun. Här finns tips om både cykelleder och rundturer på cykel och kartor över våra cykelvägar och bana för mountainbike.

Cykelleder

Cykelleder är gamla landsbygdsvägar med lite trafik. I Sunne kommun finns två cykelleder: 
Sunne - Gräsmark 19 km

Rundtur på cykel

Alla rundturer går på vanlig landsväg bland övrig trafik, det finns inga särskilda spår eller cykelvägar. I Sunne kommun finns flera populära rundturer på cykel: 
Mårbackarundan 23 km, 
Rottnen runt 50 km, 
Två sjöar runt 97 km, 
Ingmårrundan 15 km

MTB, Mountainbike

På Sundsbergs friluftsområde finns en särskild bana för mountainbike.
Karta för Mountainbike 5 km 

Gång och cykelvägar i Sunne med omnejd

I högerspalten kan du hämta karta över de gång och cykelvägar som finns i Sunne med omnejd. (karta kommer)

Hyra och reparera cykel

Hit kan du gå för att laga din punka eller pumpa dina däck. Har du ingen egen cykel finner du tips på var den finns att hyra.
Läs mer om att hyra och reparera cykel här

Kontakt

Bostad, teknik o trafik
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Sunne kommun, 686 80 Sunne

Cykelplanering

Tekniska enheten bygger ut våra gång- och cykelbanor i den takt våra ekonomiska ramar tillåter varje år.

Här kan du läsa mer om cykelplanering och trafikmätningar