Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker. Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra.

Exempel på vad du får göra: 

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, även på privata vägar
 • Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära bostadshus
 • Plocka blommor, bär och svamp

Exempel på vad du inte får göra:

 • Inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar
 • Inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår
 • Inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt
 • Inte ta eller skada träd och buskar
 • Inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar
 • Inte lämna kvar eller kasta något skräp
 • Inte jaga, störa eller skada djur
 • Inte fiska utan fiskekort i sjöar eller vattendrag
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti, då har djuren ungar