En blomsterrik lieslåtteräng har höga naturvärden och behöver slåttras varje år. För dig som vill lära dig mer om slåtterängar och kanske vara med på en riktig slåtter finns här några tips som du kan använda för att söka dig vidare.


Artrik Slåtteräng i Gräsmarks sn

En blomsterrik slåtteräng måste skötas genom slåtter varje år för att inte mista sina höga naturvärden.  I augusti är rätta tiden att lieslå och räfsa undan höet. Då har de flesta växter blommat färdigt och fröat av sig.

Vad kan du göra på din mark?

 • Slå ängsmarken sent så ängsväxterna blommat klart och fröat av sig
 • Slå ängsmarken varje år med klippande eller skärande redskap
 • Använd i första hand lieslåtter
 • I andra hand kan slåtterbalk användas. I tredje hand kan högt ställd gräsklippare användas  istället för att låta det växa igen
 • Ta bort höet från markerna

  Lieslåtter Bartelstorp, Gräsmarks sn

Gunnarskogs och Gräsmarks socknar har tillsammans 25 % av Värmlands fina blomsterrika lieslåtterängar.  I dessa socknar finns dessutom flera andra fina spår i landskapet från självhushållets tid som till exempel stengärdesgårdar, odlingsrösen, hamlade träd och många byggnader. Ängarna är en liten kvarvarande rest av de naturliga fodermarker som en gång dominerade länets odlingslandskap. När bonden började plöja, gödsla och så in vallfrö för att få hö miste de magra ängarna sin funktion.  De som inte kunde plöjas blev betesmarker, planterades med skog eller övergavs och helt enkelt slyade igen.

För dig som vill lära dig mer om slåtterängar och kanske vara med på en riktig slåtter

Eftersom kontaktpersonerna hos de olika föreningarna och organisationerna byts ut varje år lämnar vi här förslag på hur du själv kan söka vidare. Risken är annars stor att vi lämnar ut gammal information. Se rubriken Länkar

 • För att mark ska räknas som betesmark eller slåtteräng ska den vara bevuxen med gräs och örter och du ska sköta den med bete, avslagning eller putsning. Läs mer om bedömning på Jordbruksverkets webbplats
 • Länsstyrelsen har den bästa samlade kunskapen över kontakter och slåttergillen som anordnas i hela Värmland. Dessutom arrangerar länsstyrelsen liekurser. Du kan också få råd om slåtterängar och information om bidrag
 • Föreningar i Gräsmarks och Gunnarskogs socknar anordnar årligen slåttergillen. Kom dit och upplev eller ta med dig en räfsa eller en lie så att du kan hjälpa till. Du är mer än välkommen!
 • Lafallhöjden – Gunnarskogs hembygdsförening och Fältbiologerna har hand om skötseln av ängen. På Fältbiologernas kalendarium kan du ser när det är aktuellt att slå ängen. 
 • Naturreservaten Kalvhöjden/Tiskaretjärn
  Läs mer på Länsstyrelsens webbplats
 • Håkanjanssättern – Västerrottna byalag
 • Bytorp - Bytorpsföreningen