Mysfaktorn är hög under en promenad i Lerälvsravinen i centrala Sunne. Via informationstavlorna längs stigen kan du samtidigt få en del naturkunskap.

Lerälvsravinen ligger i området mellan väg E45 och Ekebyvägen.

En markerad led löper genom hela Lerälvsravinen. Utmed leden finns skyltar med information om natur och biologisk mångfald i Lerälvsravinen.

Kanske möter du älg, rådjur eller bäver på nära håll? Kanske ser du hackspettar, kungsfiskare eller hör vacker fågelsång? Kanske kommer du att få möta ett gyllene springkorn eller en sagolikt mystisk gullpudra?

Välkommen till en naturupplevelse i Lerälvsravinen!