I Sundsberg finns motionsspår, vandringsleder och naturstigar i orörda naturskogar. Grillplatser, stugor för uthyrning, skidspåren och pulkabacken vintertid gör området till en plats med naturupplevelser för alla årstider.

Målsättningen med Sundsberg natur- och friluftsområde är att bevara en rik och intressant vegetation med tillhörande fauna samt att ge allmänheten ökade möjligheter att studera områdets natur. Berggrunden består av hypertit som skapar förutsättningar för en artrik, näringskrävande flora. Området innehåller i vissa delar gammelskog, ravinsystem och speciella växtmiljöer där några har biotopskydd och lämnas ostörda till fri utveckling. 

Karta med beskrivning över stigarna och de speciella växtmiljöerna finns till höger.

Sundsbergs friluftsområde
1 Sundsbergs friluftsområde, 2 Kolsnäs motionscenter, 3 Sunne Sommarland, Kolsnäs.
Sundsbergs friluftsområde är en del av Stiftelsen Sundsbergs Gård och ligger i anslutning till Kolsnäs motionscenter och Hotell Selma Spa.  

Naturstigar, vandringsleder, motionsspår, skidspår och MTB/cykelbana

Naturstigar och leder finns i olika längder med naturinformation. Startpunkter till elljusbanor utgår från Kolsnäs Motionscenter, Hotell Selma Spa och Vintertorp. Banorna är 1,5 km, 2,5 km och 6 km, samtliga elbelysta.
I kartan till höger finns alla stigarna utritade. 

Vintertid anläggs skidspår på elljusbanorna. Kortare spår med konstsnö för skidåkning anläggs vid kyla och snöbrist i området vid Vintertorpet.

I området finns Biking Värmland-leder (cykelleder) av varierande längd och svårhetsgrad.

Vintertorp och Skogsbacken, Granhult

Stugor med ett rum och kök i Sundsbergsområdet som kan användas för olika friluftsaktiviteter. Plats för 20 personer. Uthyres som möteslokal. Föreningar i kommunen får hyra för 100 kr/dag, övriga 300 kr/dag. Boka på telefon 0565-162 36.

Inom området finns flera grillplatser bland annat vid Skogsbacken, Fågeldammen och Granhult.

Kolsnäs Motionscenter med Friskvårdscentral

Mellan friluftsområden och Kolsnäs camping ligger Kolsnäs Motionscenter med omklädningsrum, styrkelokal, bastu och caféteria.
Här finns också tennisbanor, två fotbollsplaner för 11-mannalag och en för 7-mannalag samt 1 gräsyta för allövningar.
Läs mer om Kolsnäs Motionscenter här

Vid Kolsnäs Motionscenter ligger också Friskvårdscentralen för dig som vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor eller delta i våra motionsgrupper.
Läs mer om Friskvårdscentralen här

Motionscenter

Kontakt

Fritid
E-post: fritid@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Fritid, 686 80 Sunne

Grönområde Kolsnäs
Park- och anläggningsarbetare
Tel: 070-378 50 44
Besök: Kolsnäsvägen 2

För bokning av stugorna kontakta Henrik Rundqvist