Sommaren 2021 hålls Frykensundet öppet för båttrafik under helgerna i juni och första helgen i juli, samt alla dagar från 30 juli till sista helgen i augusti. Övriga tider är farleden stängd på grund av arbete med ny gång- och cykelbron över sundet.

Den nya gång- och cykelbron, från Älvgatan till Torvnäs i den södra delen av Frykensundet förväntas vara färdig i november 2021. Bron får samma höjd som Bryggarbron.

Fem helger och hela augusti

I diskussion med entreprenören har det blivit möjligt att hålla sundet öppet fem helger i sommar, från första helgen i juni till första helgen i juli. Upplägget gäller förutsatt att det inte behöver bedrivas arbete även lördagar.
Passagen för båttrafik under dessa helger öppnas på torsdag eller fredag eftermiddag och stängs igen tidigt måndag morgon.

Från 30 juli fram till sista helgen i augusti kommer farleden vara helt öppen för båttrafik alla dagar.

Övrig tid pågår byggarbetet och då kan tyvärr inga båtar passera.