Arbetet med nya Bron över sundet har gått väldigt bra och farleden kan därför öppnas en vecka tidigare än beräknat. Det går nu att åka genom hela Frykensundet från den 22 juli till den 29 augusti.

Den nya gång- och cykelbron, från Älvgatan till Torvnäs i den södra delen av Frykensundet förväntas vara färdig i november 2021. Bron får samma höjd som Bryggarbron.

Öppnar för båttrafik 22 juli

Vår entreprenör har gjort sitt allra bästa för att göra farleden öppen under semestertider. Vi kan glädjande meddela att hela Frykensundet öppet för båttrafik från och med den 22 juli till och med 29 augusti.

Tidigare i sommar har det efter diskussion med entreprenören varit möjligt att hålla sundet öppet under helger och delar av juni och juli. Övrig tid har byggandet pågått och inga båtar har kunnat passera.