De fem stora rovdjuren i skandinavien är varg, björn, lodjur järv och kungsörn, alla dessa finns i Sunne kommun. Älg, rådjur och räv är dock de vanligaste bytesdjuren för jägarna. Älgjakten börjar vanligtvis andra helgen i oktober.

Allt vilt är fredat, men viss skyddsjakt tillåts för att värna om tamdjur och egendom. För att få jaga måste du ha jägarexamen och ha betalat viltvårdsavgift. I Sverige finns ungefär 300 000 jägare.

Älg, rådjur och räv

Sommartid finns det 300 000-400 000 älgar i Sverige. På hösten skjuts någonstans runt 100 000 av dem, vilket ger en mindre stam från och med älgjakten och fram till slutet av våren då en ny generation älgar föds.
2013 fanns det nästan 30 000 älgar i Värmland. 

Älgjakten pågår i Sunne kommun från oktober till januari varje år och flest jägare i skogen finns det under älgjaktsveckan som pågår andra veckan i oktober, en mycket viktig vecka för en stor del av kommuninvånarna i Sunne.

Jakten på rådjur pågår under oktober - januari, för kid och hornbärande rådjur är tiden begränsad. Jakten på räv pågår under perioden augusti - mars.

Varg

Vargstammen i Sverige uppskattas under vintern 2016-2017 till cirka 355 individer (lansstyrelsen.se).  De flesta vargar finns i mellansverige och Värmland län hade vintern 2013/2014 nära hälften av Sveriges vargstam, cirka 200 djur enligt Länsstyrelsen. Vintern 2016-2017 fanns 18,8 länsegna vargrevir i Värmlands län. 
Mer information  om vargreviren från vinter 2017-2018 finns via länkar till höger.

Björn i Värmland och Sunne kommun

Det finns cirka 3 000 björnar i Sverige. Tätast är björnstammen i Dalarna, Jämtland och Norrbotten.
I Värmland finns cirka 17 björnar (2015).  Björnen sprider sig långsamt till nya områden, men chansen, eller risken att du träffar på en björn i skogen är ytterst liten även om björnar har siktats ända ned i Karlstadstrakten.

Två björnar får fällas i Värmland. Eftersom det bara finns en mycket liten del av björnstammen i Värmland och inte några reproducerande björnar, så påverkas björnstammen inte mer än försumbart av en licensjakt på två björnar. (Länsstyrelsen)

Lodjur i Värmland och Sunne kommun

Det finns cirka 1 300 lodjur (2017) i Sverige från södra Svealand och norrut. I Värmland räknar man med att det finns cirka 54 lodjur (2015). 

Källor: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet