Mårbacka minnesgård var Selma Lagerlöfs hem och i sitt testamente skrev den berömda författarinnan att Mårbacka ska bevaras som en minnesgård och visas för allmänheten som den var vid hennes död.

Sunnes underverk nummer 2: Mårbacka

Med 83 röster är Mårbacka nummer två i omröstningen bland tidningen Fryksdalsbygdens läsare om vilka sju underverk som finns i Sunne.

Blomma namngav

Foto av Mårbacka
Vad kan man berätta om Mårbacka som inte alla redan vet? Det är frågan jag funderat på ända sedan vi räknade underverksrösterna på Fryksdalsbygden. Svaret är förmodligen; Ingenting.
Eller kanske någonting ändå. Namnet Mårbacka till exempel. Det sägs komma från alla moror, eller måror som de också kallas. De blommor som växte i stora mängder i backarna runt den plats där det första Mårbacka byggdes.

Bebyggt i över 200 år

Det första huset ska ha byggts här i slutet av 1700-talet och det skilde sig rejält i storlek och utseende från det Mårbacka som Selma Lagerlöf så småningom byggde.
Första huset ska ha varit ett rödmålat hus med fyra rum och kök och två gavelrum på andra våningen. Det var i detta hus som fjärde barnet, en flicka som fick namnet Selma, föddes den 20 november 1858.

Gick ur släkten

Selma lämnade Mårbacka när hon var 23 år för att utbilda sig i Stockholm. Under den tiden dog hennes far och Selmas bror Johan som tog över gården klarade inte av att driva gården. Efter en konkurs flyttade han till Amerika och gården som varit i släkten i flera generationer var tvungen att säljas.
Det var Selma som förde gården tillbaka i släkten. Året var 1907 och hon gjorde det med pengar hon tjänat för sina böcker. Året därpå byggdes huset om och ytterligare ett år framåt i tiden, 1909, då Selma fick ta emot Nobelpriset, köpte hon tillbaka jorden och skogen som hörde ihop med fastigheten.

Blev minnesgård

Så som Mårbacka ser ut idag har det gjort sedan 1923. Under ledning av arkitekt Isak Gustaf Clason byggdes det hus som idag står på fastigheten Mårbacka. Där levde och verkade Selma fram till sin död 16 april 1940. I hennes testamente stod att gården skulle ägas och förvaltas av en särskild stiftelse och vara i skick som när hon dog och öppen för allmänheten.
Så fick det bli och så är det än idag.

Sunnes sju underverk

Hösten 2007 genomförde Fryksdalsbygden en artikelserie om Sunnes sju underverk där läsarna fick rösta om vilka sju platser som bäst förtjänade titeln. 
Det här är artikeln om Sunnes underverk nummer 2, skriven av Britta Nyberg på Fryksdalsbygden.

Här är listan och länkarna till hela artikelserien över Sunnes sju underverk:

Stamfrändemonumentet, artikel om Sunnes underverk nr 1

Mårbacka minnesgård, artikel om Sunnes underverk nr 2

Sunne kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Tossebergsklätten, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Rottneros park, artikel om Sunnes underverk nr 5

Gräsmarks kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 6

Ångbåten Freja, artikel om Sunnes underverk nr 7