Under hösten 2007 genomförde Fryksdalsbygden en artikelserie om Sunnes sju underverk där läsarna fick rösta om vilka sju platser som bäst förtjänade titeln.

Sagolika Sunne

Vi är faktiskt så lyckligt lottade att vi har en egen lokaltidning i Fryksdalen. Fryksdalsbygden skildrar historia, kultur och aktuella händelser i orten och utkommer två gånger i veckan.
Läs nyheter från Sunne och Fryksdalsbygden