1909 kom de första bedövningarna. Tore Sjöqvist använde sig av steriliserade sprutor som han fyllde med bedövning under hela sin verksamma tid som tandläkare. Tore visste exakt hur mycket bedövning patienten behövde för att inte känna smärta samt hur mycket som behövdes för att  bedövningen skulle släppa strax efter tandläkarbesöket.

Tillbaka till bildspel

Bilder -Tandläkarmuséet

Under respektive bild hittar du mer information om bilden. Du kan se bildspelet i sin helhet eller klicka på länken för att få en längre visning.

1: Villa Helios
2: Tore Sjöqvist
3: Tandläkarstolen
4: Undersökning
5: Röntgen
6 Bedövningssputor
7: Borrar
8: Amalgam
9: Skölj
10: Kontor
11: Välkommen tillbaka!

Tillbaka till våra museer