Varsågod nästa! Besök ett unikt tandläkarmuseum från 1930- 1940-talet. Här visas Tore Sjöqvists tandläkarpraktik i ursprungsskick med de verktyg tandläkaren hade på den tiden.

 

Sundsbergs Gård tandläkarmuseum

I stallet på Sundsbergs gård finns ett tandläkarmuseum. Det är Tore Sjöqvists praktik som i sin helhet flyttats till gården. Tore Sjöqvist var bosatt på Sundsbergs gård, och det var han som tillsammans med sin hustru Birgitta, skapade minnesgården. 

Tore Sjöqvist utbildade sig i Lund, först till med.kandidat, och tog sedan tanläkarexamen 1931. 1933 öppnade han tandläkarpraktik i Villa Helios i Sunne. Tore var något av en föregångsman när det gäller att se människan som en helhet och insåg vikten av en sund kosthållning. Han var också mån om att hålla sig ajour med utvecklingen inom odontologin (läran om tänderna). På muséet kan du se tandläkarpraktiken i dess ursprungsskick, med de vertyg tandläkaren hade till förfogande på den tiden.

 Öppet enligt caféets öppettider. Ingen entré!

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@gmail.com
Tel: 073-595 23 35
Besök: Ekebyvägen 3, Sunne
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Länkar

Klicka på länkar nedan för att se mer samt läsa mer om Tandläkarmuseet.

Bildspel Tandläkarmuseét
Tillbaka till våra museer