Sundsbergs Gårds Vänner är en ideell förening som stödjer arbetet med att bevara Sundsbergs Gård som ett levande kulturellt centrum i Sunne.

Sundsbergs Gård böcker

Föreningen anordnar aktiviteter av olika slag och har ca 70 medlemmar, vi ser gärna att fler intresserade ansluter sig.

 

Detta gör Sundsbergs Gårds Vänner:

- Medarrangörer vid kulturarrangemang
- Föredrag och kåserier

Medlemsavgiften är 75 kronor per år

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@sunne.se
Tel: 0565 -160 80
Besök: Ekebyvägen
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Ordförande:Anders Broman
Sekreterare: Margareta Olsson
Kassör: Sven Ceder

Övriga ledamöter: Viviann Karlsson  Ulla-Britt Bertilsson, Kjell Hellström

Adjungerad:  Elizabeth Olsson

 

Bankgiro: 5088-8080