Sundsbergs Gårds Vänner är en ideell förening som stödjer arbetet med att bevara Sundsbergs Gård som ett levande kulturellt centrum i Sunne.

Sundsbergs Gård böcker

Föreningen anordnar aktiviteter av olika slag och har 120 medlemmar, vi ser gärna att fler intresserade ansluter sig.

 

Detta gör Sundsbergs Gårds Vänner:

- Medarrangörer vid kulturarrangemang
- Föredrag och kåserier

Medlemsavgiften är 100 kronor per år

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@gmail.com
Tel: 073-595 23 35
Besök: Ekebyvägen 3, Sunne
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

Ordförande:Anders Broman
Sekreterare: Vakant
KassörUlla-Britt Bertilson

Övriga ledamöter:  Maj-Britt Uller, Bernt Jansson och Kjell Hellström 

Bankgiro: 5088-8080