Sundsbergs Gård - Björne i Gösta Berlings saga, är en gård med anor från 1700-talet. Den skandal det blev när en av gårdens ägare donerade gården till ett par, men framför allt till kvinnan, har Selma Lagerlöf skrivit om i sin berömda roman.

Gårdens historia

Dagens Sundsberg byggdes av brukspatron och assessor Olof Antonsson i mitten av 1700- talet. Sonen Bengt Reinhold ärvde Sundsberg och avled 1809 som ogift. I sitt testamente donerade han Sundsberg till makarna Sandelin på Öjerviks Gård.

Donationen gällde egentligen båda makarna men framför allt hustrun Gustava, och skandalen var ett faktum. Under 1800-talet och fram till vår tid har gården bytt ägare flera gånger. År 1976 överlämnade de sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, över gården Sundsberg och kvarvarande mark till Sunne kommun.

Museisamlingarna kommer till största delen från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem men kompletteringar med antika föremål har gjorts under åren.

Gösta Berlings Saga

Enligt historien var Bengt Reinhold Antonsson förebild till den vackre Altringer i Gösta Berlings Saga. I kapitlet Julmiddagen avslöjas förbindelsen mellan honom och majorskan på Ekeby. Förebilder till majorskan & majoren var med all säkerhet lagmannen Jan Sandelin och hans hustru Gustava.

Läs kapitlet ur Gösta Berlings saga om den dramatiska Julmiddagen på Ekeby

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@gmail.com
Tel: 073-595 23 35
Besök: Ekebyvägen 3, Sunne
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne