Stamfrändemonumentet, som står vid golfbanan och intill Europaväg 45, uppfördes som en symbol för den finska invandringen till Värmland och för den värmländska utvandringen till USA.

Sunnes underverk nummer 1: Stamfrändemonumentet

Med 86 röster av totalt 463 avgivna, och med tre röster tillgodo på tvåan Mårbacka minnesgård, vann Stamfrändemonumentet omröstningen bland Fryksdalsbygdens läsare om vilket av Sunnes sju underverk som är det främsta.

Finsk konstnär

Det tillkom 1953 på initiativ av dåvarande ägaren till Rottneros bruk Svante Påhlson. Han bekostade Stamfrändemonumentet och gav konstnären Jussi Mäntynen i uppdrag att göra det. Inskriptionen i sockeln lyder: ”Till hugfästande av sambandet med stamfränder  Västanhavs och Östanhavs”. På Sunne Turisms hemsida kan man läsa att invigningen ägde rum 22 juni 1953 under högtidliga former. Förutom landshövding Acke Westling fanns även Finlands minister i Sverige med vid invigningen, liksom USA:s ambassadör i Sverige.
Noterbart är att festmiddagen efter invigningen ägde rum på Stadshotellet i Karlstad. Sunne hade alltså inte tillgång till det hotell som krävdes.

Konstnären Jussi Mäntynen har berättat om vedermödorna vid skapandet av ”Örnen” och hur Svante Påhlson då och då inspekterade verket, men tycktes aldrig bli nöjd. Sista gången, när det var hög tid att gjuta ”Örnen”, så hade Påhlson rört vid den ännu mjuka leran.
– Det kändes som en röd gardin gick ner för mina ögon, har Jussi Mäntynen berättat. Mäntynen blev mycket arg och Påhlson ryggade förskräckt tillbaka. De stod och tittade på varandra en stund. Sedan tog humorn överhanden och de brast båda i ut i skratt och bad varandra om förlåtelse. Påhlson fick röra vid leran och ”Örnen” stod där som den står idag.

Kungliga namnteckningar

Vem äger monumentet? Jo,1955 överlämnades Stamfrändemonumentet till Värmlands Hembygdsförbund, som i sin tur överlämnade det till Sunne Kommun 1991. Den som besöker monumentet kan också se att två kungar besökt platsen, nämligen på sina respektive eriksgator. Gustaf VI Adolf skrev sitt namn den 27 juni, 1953, och Carl XVI Gustaf besökte monumentet den 11 september, 1974.
BENGT KRÖNSTRÖM

Sunnes sju underverk

Hösten 2007 genomförde Fryksdalsbygden en artikelserie om Sunnes sju underverk där läsarna fick rösta om vilka sju platser som bäst förtjänade titeln.
Det här är artikeln om Sunnes underverk nummer 1, skriven av journalisten Bengt Krönström.

Här är listan och länkarna till hela artikelserien om Sunnes sju underverk:

Stamfrändemonumentet, artikel om Sunnes underverk nr 1

Mårbacka minnesgård, artikel om Sunnes underverk nr 2

Sunne kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Tossebergsklätten, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Rottneros park, artikel om Sunnes underverk nr 5

Gräsmarks kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 6

Ångbåten Freja, artikel om Sunnes underverk nr 7