I Värmland finns många spännande kulturmiljöer. 41 av dem har bedömts vara så värdefulla att de är riksintressanta. Länsstyrelsen Värmland har genom projektet CUPIDO, där Sunne kommun och Rottneros Park är med, bland annat gjort en film om Rottneros Park

Under 2019 och 2020 har Länsstyrelsen Värmland genom Interreg Nordsjöprojektet CUPIDO (Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas) fått möjlighet att arbeta med kulturmiljöer i Värmland på ett annorlunda sätt.

- Vi gör korta filmer om några av länets riksintresseområden, berättar Sara Bodin Olsson, antikvarie på länsstyrelsen. I varje film berättar vi om miljön och varför den är riksintressant. Vi får också chans att prata med alla de människor som engagerar sig i miljöerna: ägare, lokala föreningar, företagare, kommuner och alla andra, säger Sara.

I Värmland finns 41 miljöer som är utpekade som riksintressanta, de har alltså så höga värden att de skyddas ur ett nationellt perspektiv.

- Värmländska kulturmiljöer har ett mycket stort värde och det känns väldigt roligt att få chans att visa upp flera av dem och det fantastiska engagemang som många människor lägger för att bevara och använda dem. Det är ett viktigt arbete och jag hoppas att filmerna ska inspirera och intressera så att fler av våra fantastiska miljöer bevaras, används och utvecklas, säger landshövding Georg Andrén.

De tre första tre filmerna beskriver tre värmländska kulturmiljöer: Kårebolssätern i Torsby, Rottneros i Sunne och Eda Skansar. Senare i år släpper länsstyrelsen ytterligare sex filmer.

- I filmerna ser man en del av den fantastiska bredden av kulturmiljöer i Värmland, allt från krigshistoria och säterbruk till bruksmiljöer, odlingslandskap, förhistoriska platser och herrgårdar, för att nämna några exempel säger Sara Bodin Olsson.

Projektet CUPIDO handlar om att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn runt Nordsjön. Förhoppningen är att de filmer som görs ska bli välanvända, dels av lokala aktörer, dels genom att både värmlänningar och turister upptäcker kulturmiljöerna på olika sätt.