Myntsamling

2013-12-13

1918 testamenterade Nils Olsson en myntsamling till Sunne kommun. Efter 95 år har Nils önskan om att visa ett historiskt åskådningsmaterial för Sunnes ungdom med flera blivit verklighet. Samlingen håller samma klass som dem på landets länsmuséer.

Torbjörn Sundquist, Kungliga myntkabinettet, var med och klippte bandet vid invigningen av Sunnes nya myntrum. Tuula Dajén, kulturchef i Sunne kommun och Kristina Hellberg, arkivarie, väntar in Anton Lundströms fanfar

Det är en av Sveriges bästa myntsamlingar som nu finns i Sunne. Mynten är från 1300-talet och framåt och det finns över 1300 mynt i samlingen. I myntrummet på biblioteket visas cirka 100 mynt.

- Det är roligt att vi fått en ny attraktion till Sunne bibliotek som kan få en ny kategori människor att besöka oss, säger Sunnes kulturchef, Tuula Dajén.

Enligt testamentet ville Nils Olsson att samlingen skulle utgöra ett historiskt åskådningsmaterial för Sunnes ungdom med flera.

I samråd med Kungliga Myntkabinettet har Sunne kommun tagit hand om förteckningsarbetet, vård, förvaring och exponering.
- Det är fantastiskt att få arbeta med en expert som Torbjörn Sundquist på Kungliga myntkabinettet. Det är så roligt att vi äntligen får visa upp Nils Olssons fina myntsamling i Sunne, säger Kristina Hellberg, arkivarie på Sunne kommun.

Torbjörn Sundquist, myntexpert, klipper bandet. Kristina Hellberg, Sunne kommuns arkivarie, har tillsammans med Torbjörn ägnat mycket arbete åt att få myntsamlingen redo att visas.

Nils Olsson föddes 1846 och växte upp i Södra Sånebytorp – mellan Sunne och Västra Ämtervik. Han var av gammal fryksdalssläkt som i fem generationer ägnat sig åt urtillverkning. Nils Olsson valde dock en annan bana. På 1870-talet flyttade han till Göteborg där han arbetade som förman vid Bark & Warburgs snickerifabrik. Han drabbades dock av sjukdom och han lär ha förföljts av detta under lång tid.
- Det är en gåta för oss hur Nils Olsson hade råd att skaffa den här samlingen, eftersom han inte hade nån hög inkomst, säger Torbjörn Sundquist.

Sannolikt var det sysslolösheten efter att han tvingats ge upp sitt arbete som gjorde honom till hängiven myntsamlare. Han ska under många år ha offrat alla sina sparslantar på myntsamlingen. Nils Olsson förolyckades vid en spårvagnsolycka 1917.

Efter 95 år är det nu äntligen möjligt för alla att få se  Nils Olssons fantastiska donation till Sunne kommun.

 Myntrummets första besökare var barn i Sunne - dem som Nils Olsson allra helst ville visa sina mynt för