Från början var det tänkt att tornet skulle bli 56 meter. Men han som skötte ekonomin förskingrade pengarna och försvann till Amerika, berättar kyrkvaktmästare Göran Bengtsson.

Sunnes underverk nummer 3: Sunne kyrka

Sunne kyrka delar tredjeplatsen med Tossebergsklätten på listan över Sunnes sju underverk. Kyrkan fick totalt 65 röster i den omröstning som gjordes av Fryksdalsbygdens läsare under 2007.

Fryksdalens domkyrka

Foto av Sunne kyrkaSunne kyrka invigdes 1888. På den tiden var Sunne ett rikt pastorat, därav den ovanligt stora kyrkobyggnaden. Den är faktiskt större än Karlstads domkyrka och kallas i folkmun för "Fryksdalens domkyrka".
Tornet mäter 48 meter och drygt 52 med spiran. Men från början var det tänkt att det skulle bli 56 meter.
--,,Men han som skötte ekonomin förskingrade pengarna och försvann till Amerika, berättar kyrkvaktmästare Göran Bengtsson.
Sunne kyrka är som de flesta kyrkor omspunnen av sägner. En av dem är att en av kyrkklockorna i en äldre träkyrka ska ha ramlat ner i Fryken.

Klocka lossnade

--,,Det sas att tornet var så dåligt att när klockorna slog svajade tornet och att den ena klockan till slut lossnade, berättar Göran.
Det sägs också att det var här som Selma Lagerlöf fick inspiration till boken Löwensköldska ringen.
--,,General Gyllenspets låg begravd under kyrkan och vid en brand föll en takbjälke ner och krossade locket till kistan. Hans hand med en dyrbar ring stack upp. En bonde stal ringen och efter det blev han sinnessjuk, berättar Göran.

1 200 sittplatser

När kyrkan byggdes rymde den 1 200 personer. Idag har sittplatserna minskat till knappt 1 000 på grund av ombyggnationer.
På 1930-talet gjordes en omfattande renovering och då kom bland annat den nuvarande predikstolen som är byggd ovanpå den gamla till. Målningarna på de tre läktarna, på predikstolen liksom det södra korfönstret, är utförda av Tor Hörlin 1934-35 och altartavlan är utförd av Simon Sörman under 1950-talet.
1993-94 gjordes ytterligare en större renovering med bland annat helt ny färgsättning. Då skapades också kryptan i det gamla pannrummet.

Silver och textil

I Sunne kyrka finns många fina instrument. Värt att nämna är läktarorgeln från 1913, kororgeln från 1981 och Steinwayflygeln. Här finns också värdefulla silverföremål och textilier. Bland annat altarsilvret komponerat av ädelsmeden Sigurd Persson. Bland textilierna finns en av Sveriges förnämsta korkåpor, komponerad av Sten Kauppi och vävd hos Handarbetets vänner i Stockholm.
Det finns många intressanta präster i Sunne kyrkas historia men det kanske mest kända namnet är Anders Fryxell som verkade här från 1836.
Det har funnits kyrkor i Sunne ända sedan 1200-talet och det är från den här tiden kyrkans äldsta föremål, dopfunten tillverkad i norsk täljsten, kommer.

 

 

Sunnes sju underverk

Hösten 2007 genomförde Fryksdalsbygden en artikelserie om Sunnes sju underverk där läsarna fick rösta om vilka sju platser som bäst förtjänade titeln. 
Det här är artikeln om Sunnes underverk nummer 3 och 4 (delad plats med Tossebergsklätten), skriven av Karina  Johansson, Fryksdalsbygden.

Här är listan och länkarna till hela artikelserien över Sunnes sju underverk:

Stamfrändemonumentet, artikel om Sunnes underverk nr 1

Mårbacka minnesgård, artikel om Sunnes underverk nr 2

Sunne kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Tossebergsklätten, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Rottneros park, artikel om Sunnes underverk nr 5

Gräsmarks kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 6

Ångbåten Freja, artikel om Sunnes underverk nr 7