Östra Ämterviks kyrka byggdes mellan åren 1795-1798 och platsen har sannolikt sitt ursprung från medeltiden. Här vilar författarinnan Selma Lagerlöf i den Lagerlöfska familjegraven.

På kyrkogården vilar flera av förlagorna till Selma Lagerlöfs litterära gestalter, Ingmar Ingmarsson och Jan i Skrolycka, samt omkomna från förlisningen av ångfartyget Freja 1896.

Östra Ämterviks kyrka började byggas 1795, men invigningen av kyrkan skedde först 1848. På grund av berggrundens beskaffenhet är kyrkan placerad i nord-sydlig riktning med koret i söder. Bland kyrkans inventarier märks Farbror Eberhards koffert, känd från Selma Lagerlöfs diktning.