Lysviks kyrka uppfördes 1753 - 1762 av domkyrkans byggmästare Christian Halle. Dopfuntet är av norskt täljsten och härstammar 1200-talet.

Lysviks kyrka är vackert belägen ovanför övre Fryken. Kyrkan byggdes 1753. Bland kyrkans inventarier märks en dopfunt från 1200-talet och predikstolens timglas som dateras till 1693. Altaruppsatsen i kyrkan är skulpterad i trä av okänd konstnär i slutet av 1600-talet. Takmålningarna och korets kyrkfönster är målade av konstnären Tor Hörlin.

Kontakt

Lysviks kyrka tel 0565-800 18