Takmålningen föreställer yttersta domen och målningen bakom orgelläktaren är också unik. Det är nämligen få kyrkor i Sverige som har helvetet avbildat. Enligt sägnen är det den snåle bonden som är förebild.

Gräsmarks kyrkaGräsmarks kyrka

Sunnes underverk nummer sex: Gräsmarks kyrka

Gräsmarks kyrka hamnade på sjätte plats på listan över Sunnes sju underverk. Den rikt dekorerade kyrkan med det vackra läget vid Lillsjön fick totalt 53 röster i omröstningen om Sunnes sju underverk som gjordes i Fryksdalsbygen, 2007.

Vackra målningar

Vad är det då som gör att Gräsmarks kyrka har hamnat på listan?
- Det är förstås svårt att veta men kanske för de vackra målningarna och att den ligger så fint vid Lillsjön, säger Birgitta Andersson, församlingsvärdinna och kyrkvärd i Gräsmarks församling.

Sägen före kyrkan

Gräsmarks kyrka är en sägenomspunnen plats. Den första sägnen utspelas faktiskt innan kyrkan ens var byggd. Gräsmarks första kyrka var gjord i trä och invigdes juldagen 1663. Men bland annat på grund av den finska invandringen blev kyrkan snabbt för liten så 1730 beslutades det om att det skulle föras upp en ny i sten. Men det fanns tvister om var den skulle ligga.
- Sägnen säger att man därför spände två oxar för en släde och sedan lät oxarna gå dit de ville. Där de stannade, där skulle kyrkan byggas, berättar Birgitta Andersson.

Klar 1762

Byggmästare Christian Haller som bland annat hade fört upp Karlstads domkyrka stod bakom bygget och invigningen ägde rum 1738 . Kyrktornet stod klart året efter medan det skulle dröja ända tills 1762 innan sakristian stod klar.
1745 fick Gräsmark sin första präst genom Olof Svanell och åtta år senare, 1753, utsmyckade Isak Schullström altartavlan och predikstolen. Men det som kanske är mest utmärkande för Gräsmarks kyrka är tak- och väggmålningarna som utfördes av Erik Joneus 1770. Takmålningarna är till stora delar gjorda i rosa toner, precis som draperingarna runt altartavla och fönster och den här nyansen i kombination med att kyrkan inte är så stor gör att den känns varm och personlig. Takmålningen föreställer yttersta domen och området bakom orgelläktaren är ytterligare något som gör kyrkan unik. Det är nämligen få kyrkor i Sverige som har helvetet avbildat. Varför är oklart, men enligt sägnen ska Joneus ha haft bonden som han bodde hos som förebild när han målade eftersom han tyckte att han var så snål.

Täckmålades på 1800-talet

En annan sägen berättar om en kvinna som spådde att kyrkan skulle sjunka ner i Lillsjön en pingstdag.
- Men det årtalet är visst redan passerat, berättar Birgitta.
Kyrkobesökarna har inte alltid kunnat njuta av den vackra dekoren. 1874 täckmålades kyrkan vit inuti eftersom man menade att besökarna inte skulle titta på utsmyckningarna utan istället koncentrera sig på det prästen predikade om. Så var det ända fram till 1924 då kyrkan återställdes i sitt ursprungliga skick. I mitten av 1970-talet återställdes även fasaden och det var då de röda, karaktäristiska stenarna åter togs fram.

Sunnes sju underverk

Hösten 2007 genomförde Fryksdalsbygden en artikelserie om Sunnes sju underverk där läsarna fick rösta om vilka sju platser som bäst förtjänade titeln. 
Det här är artikeln om Sunnes underverk nummer 6, skriven av Karina  Johansson. 

Här är listan och länkarna till hela artikelserien över Sunnes sju underverk

Stamfrändemonumentet, artikel om Sunnes underverk nr 1

Mårbacka minnesgård, artikel om Sunnes underverk nr 2

Sunne kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Tossebergsklätten, artikel om Sunnes underverk nr 3 och 4

Rottneros park, artikel om Sunnes underverk nr 5

Gräsmarks kyrka, artikel om Sunnes underverk nr 6

Ångbåten Freja, artikel om Sunnes underverk nr 7