Produktionsledare Industriell Träbyggnad är en distansutbildning med 12 timmars lektionstid per vecka samt handledning vid behov. Grunden utgörs av åtta utbildningsträffar som sker på plats i Sunne eller hos något av de deltagande företagen.

Vi använder oss utav lärplattform Office 365 Teams där man får ett eget login så att man kan delta i undervisningen på distans. Där finns till exempel kursuppgifter, diskussionsforum och grupparbeten. Våra utbildare lägger upp filmer och dokumentation från föreläsningar så att du kommer åt uppgifterna när du själv vill och där har du som studerande också möjlighet till handledning. På lärplattformen hittar du också all information om vilka datum träffarna kommer att ske och under vilka veckor kurserna skall klaras av. 

Utbildningslokalerna för de 8 träffarna ligger i Sunne Värmland, i närheten av de medverkande företagen, vilket ger goda möjligheter studiebesök. Utbildningen organiseras i kursblock som skapar helhetsförståelse för utbildningen. Blocken innefattar ett begränsat antal kurser som skapar ett bra flöde i anslutning till LIA-perioder. Vissa webbseminarier och föreläsningar samt en del kurslitteratur och programvaror kan vara på engelska.

 

Erik Söderholm

Utbildare för Produktionsledare Industriell Träbyggnad

Grundare och ägare till konsultföretaget ImproviCon AB
Med erfarenhet från industri och akademi, och över tio års praktiskt erfarenhet av industriellt byggande i olika ledande roller har han skaffat sig gedigen erfarenhet av olika former av förbättringsarbete.

Med inställningen att allting går att förbättra tar jag gärna mig an utmaningar inom mina intresseområden:
• Industriellt byggande
• Produktionsteknik
• Systematiskt förbättringsarbete
• Lean production
• Ledarskap
• Utbildning

 

Lars Atterfors

Ordförande i Ledningsgruppen för utbildningen

Efter många år i ledarroller i både den svenska träbranschen, men även utomlands, driver Lars nu egen rådgivningsverksamhet Atterfors Consulting AB på temat industriellt byggande. Han är även en namnkunnig och flitigt anlitad styrelseledamot med djup branschförståelse.

"Det industriella träbyggandet i Sverige ökar fortsatt stadigt och står nu för ca 10 % av all nybyggnation av bostäder. Detta innebär att företagen inom denna sektor fortsatt expanderar varför utbildade produktionsledare med dokumenterad kompetens inom området ges stora möjligheter att få jobb. Om vi samtidigt skall ersätta betongen i alla byggnadsdelar ovan mark som är möjliga pratar vi om en marknadsandel på 50 procent. För att kunna nå detta behövs kompetenser både för att producera träsystem i fabriker nära råvaran och på byggplats för att rätt hantera byggsystemen där. Till detta behöver vi både nyutbilda träsystembyggare och vidareutbilda erfarna snickare att klara större byggsystem. Störst möjlighet att lyckas med dessa satsningar har vi i skogsregionerna där såväl kunnande som möjlig arbetskraft finns."