Produktionsledare Industriell Träbyggnad är en distansutbildning med 12 timmars lektionstid per vecka samt handledning vid behov. Grunden utgörs av åtta utbildningsträffar som sker på plats i Sunne eller hos något av de deltagande företagen.

Vi använder oss utav en lärplattform där man lätt kan lägga upp filmer och dokumentation från föreläsningar. Lärplattformen innehåller information och funktioner som underlättar studierna. Schema läggs ut för ett halvår i taget så att du kan ha en bra framförhållning i dina studier.

Utbildningslokalerna ligger i ett lättare industriområde i närheten av de medverkande företagen, vilket ger goda möjligheter studiebesök. Träbyggnadsutbildningen sker i en stimulerande studiemiljö med högkvalificerad teknisk utrustning. Du får följa arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Vissa webbseminarier och föreläsningar samt en del kurslitteratur och programvaror är på engelska.

Lars Atterfors

Efter många år i ledarroller i både den svenska träbranschen, men även utomlands, driver Lars nu egen rådgivningsverksamhet Atterfors Consulting AB på temat industriellt byggande. Han är även en namnkunnig och flitigt anlitad styrelseledamot med djup branschförståelse.

"Det industriella träbyggandet i Sverige ökar fortsatt stadigt och står nu för ca 10 % av all nybyggnation av bostäder. Detta innebär att företagen inom denna sektor fortsatt expanderar varför utbildade produktionsledare med dokumenterad kompetens inom området ges stora möjligheter att få jobb. Om vi samtidigt skall ersätta betongen i alla byggnadsdelar ovan mark som är möjliga pratar vi om en marknadsandel på 50 procent. För att kunna nå detta behövs kompetenser både för att producera träsystem i fabriker nära råvaran och på byggplats för att rätt hantera byggsystemen där. Till detta behöver vi både nyutbilda träsystembyggare och vidareutbilda erfarna snickare att klara större byggsystem. Störst möjlighet att lyckas med dessa satsningar har vi i skogsregionerna där såväl kunnande som möjlig arbetskraft finns."

Erik Söderholm

Grundare och ägare till konsultföretaget ImproviCon AB
Med erfarenhet från industri och akademi, och över tio års praktiskt erfarenhet av industriellt byggande i olika ledande roller har han skaffat sig gedigen erfarenhet av olika former av förbättringsarbete.

Med inställningen att allting går att förbättra tar jag gärna mig an utmaningar inom mina intresseområden:
• Industriellt byggande
• Produktionsteknik
• Systematiskt förbättringsarbete
• Lean production
• Ledarskap
• Utbildning

 

Kontakt

Malin Gustafson
Marknadsförare Sunne träbyggnadsutbildning
E-post: malin.gustafson@sunne.se
Tel: 070-300 25 00
Besök: Svetsarevägen 3, Sunne
Adress: 34. Brobygrafiska, 686 80 Sunne

Agnetha Gustavsson
YK-koordinator
E-post: agneta.gustavsson@sunne.se
Tel: 0565 - 17914, 070 - 1903532
Besök: Svetsarevägen 3, 686 33  Sunne
Adress: 34. Brobygrafiska, 686 80 Sunne